Gymmixheader

Vi är en ideell Gympaförening ansluten till Svenska Gymnastikförbundet. Vi startade år 2000 och har ca 700 medlemmar, ungefär lika många barn som vuxna och pensionärer.

Vi har 13 vuxengrupper med varierande innehåll (lätt- medel, sittande, yoga och ett pass för gubbar i alla åldrar). Vi har pass både på dag- som kvällstid.

För barn har vi 8 pass för åldrarna 4-14 år, två familjegympapass för de allra minsta och 5 dansgrupper.

Ni gör 18-20.000 träningspass på ett år hos oss. Alla deltagare är försäkrade mot olycksfall under passet, såväl som på väg till eller ifrån passen. Vissa barn betalar en extraförsäkring när de gör lite mer avancerade övningar.

Vi i styrelsen arbetar helt ideellt med ekonomi, lokaler, ledare, barnköer, material, planering mm. Vi har ca 25 ledare och hjälpledare. Dessa får en liten ersättning för det jobb de lägger ner. Alla ledare har gått lämplig utbildning inom gymnastiken.

Förutom gympan så försöker vi aktivera er med deltagande i motionslopp, vi har informationsträffar om aktuella hälsofrågor, vi ordnar läger för de lite större barnen etc. Vi har en familjeuppvisning varje vår där barnen visar upp vad de har lärt sig. Ett frivilligt inträde till denna uppvisning har under åren gjort att vi under årens lopp kunnat skicka över 200.000 kr till olika behjärtansvärda ändamål.

Vi omsätter runt 500.000 kr. Intäkter är träningsavgifter och bidrag från kommun och staten. Våra avgifter är som ni vet bland de allra lägsta för jämförbar verksamhet.. Våra kostnader är i huvudsak hyror, löner, försäkringar, kurser, material, medlemsavgifter, musik mm. Verksamheten går runt men inte mycket mer.

Kommunen stöttar oss genom att tillhandahålla lokaler till ett bra pris och genom att betala aktivitetsbidrag för vissa grupper.

Vi har en hemsida www.gymmixivast.se och en Facebook-sida.

Gymmix i Väst

Catarina (ordförande), Lasse (kassör), Kiyo, Ellen, Erika och Olivia (ledamöter i styrelsen).

Kontakta oss

Gymnastik och övriga frågor: info@gymmixivast.se

Dans: dans@gymmixivast.se

Tel. 0722-516117

Här hittar ni kort info om oss ledare på Gymmix i Väst!

Kiyo Föreningens hjärta. Huvudledare med pass för vuxna och pensionärer. Varit ledare i över 40. Massör och Japanska.

Lasse Eller Morfar-Lasse. Främst med på familjegympan och tar hand om administration.

Cattis Huvudledare i gymnastik som varit med sen starten 2000. Leder både barn- och vuxenpass på Näsetskolan. Leder Vinterkicken! Fyrbarnsmamma, hundägare och säljare.

Erika Huvudledare sedan många år tillbaka. Leder gymnastiken på Näsetskolan på onsdagar. Har hand om anmälan via mail. Sportälskande fysioterapeut.

Olivia

Lilly N Huvudledare gymnastiken, började som hjälpledare 2015. Leder just nu dans på torsdagar samt gymnastik på månsdagar.

Emilia Började som hjälpledare på dansen 2017. Varit huvudledare på dansen de senaste åren och har nu hand om anmälan via mail.

Tilda Ledare på gymnastiken på onsdagar i Näset.

Ellen Ledare sedan länge. Är med på familjegympan och har ibland yoga och gympa för vuxna. Musiklärare.

Alma Ledare för gymnastiken på torsdagar i Näset.

Stella Ledare sedan 2018, just nu för gymnastiken på torsdagar i Näset.

Ebba Ledare för dansgrupperna på torsdagar 17.00, 18.00 och 19.00.

Elina Ledare för dansgrupperna på torsdagar 17.00, 18.00 och 19.00.

Klara Ledare för dansgrupperna på måndagar 17.00 och 18.00.

Annie Ledare för dansgrupperna på måndagar 17.00 och torsdagar 17.00.

Alice Ledare för dansgruppen på måndagar 18.00.

Isabel Ledare för dansgrupperna på måndagar 17.00 och 18.00.

Hanna Hjälpledare på torsdagar Näset.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub