Gymmixheader

Vi är en ideell Gympaförening ansluten till Svenska Gymnastikförbundet. Vi startade år 2000 och har cirka 700 medlemmar, ungefär lika många barn som vuxna och pensionärer.

Vi har 10 vuxengrupper med varierande innehåll (lätt- medel, sittande, yoga, vattengympa och ett pass för gubbar i alla åldrar). Vi har pass både på dag- och kvällstid.

För barn har vi 15 olika pass för åldrarna 2-14 år. 7st gympapass (4-14 år), två familjegympapass för de allra minst, 5 dansgrupper och en dans-mixgrupp. Se detaljer under respektive flik.

Vi gör 18-20.000 träningspass på ett år hos oss. Alla deltagare är försäkrade mot olycksfall under passet, såväl som på väg till eller från passen. Vissa barn betalar en extraförsäkring när de gör lite mer avancerade övningar.

Vi i styrelsen arbetar helt ideellt med ekonomi, lokaler, ledare, barnköer, material, planering mm. Vi har cirka 25 ledare och hjälpledare. Dessa får en liten ersättning för det jobb de lägger ner. Alla ledare har gått lämplig utbildning inom gymnastiken.

Förutom gympan så försöker vi aktivera er med deltagande i motionslopp, vi har informationsträffar om aktuella hälsofrågor, vi ordnar läger för de lite större barnen etc. Vi har en familjeuppvisning varje vår där barnen visar upp vad de har lärt sig. Ett frivilligt inträde till denna uppvisning har gjort att vi under årens lopp kunnat skicka över 300.000 kr till olika behjärtansvärda ändamål.

Vi omsätter runt 600.000 kr. Intäkter är träningsavgifter och bidrag från kommun och staten. Våra avgifter är som ni vet bland de allra lägsta för jämförbar verksamhet.. Våra kostnader är i huvudsak hyror, löner, försäkringar, kurser, material, medlemsavgifter, musik mm. Verksamheten går runt men inte mycket mer.

Kommunen stöttar oss genom att tillhandahålla lokaler till ett bra pris och genom att betala aktivitetsbidrag för vissa grupper.

Vi har en hemsida www.gymmixivast.se och en Facebook-sida.

Gymmix i Väst

Catarina (ordförande), Lasse (kassör), Kiyo, Ellen, Erika, Alma, Emilia och Olivia (ledamöter i styrelsen).

Kontakta oss

Gymnastik och övriga frågor: info@gymmixivast.se

Dans: dans@gymmixivast.se

Tel. 0722-516117

Här hittar ni kort info om oss ledare på Gymmix i Väst!

Kiyo Föreningens hjärta. Huvudledare med pass för vuxna och pensionärer. Varit ledare i över 40. Massör och Japanska.

Lasse Eller Morfar-Lasse. Främst med på familjegympan och tar hand om administration.

Cattis Huvudledare i gymnastik som varit med sen starten 2000. Leder både barn- och vuxenpass på Näsetskolan. Leder Vinterkicken! Fyrbarnsmamma, hundägare och säljare.

Erika Huvudledare sedan många år tillbaka. Leder gymnastiken på Näsetskolan på onsdagar. Har hand om anmälan via mail. Sportälskande fysioterapeut.

Nils som leder vattengympan med son fru Anita och en hjälpledare Helgi.

Olivia Ansvarig för dansgrupperna och är med på familjegympan.

Lilly N Huvudledare gymnastiken, började som hjälpledare 2015. Leder just nu gymnastik på måndagar.

Alma Ledare för gymnastiken på torsdagar i Näset.

Emilia Började som hjälpledare på dansen 2017. Varit huvudledare på dansen de senaste åren och har nu hand om anmälan via mail.

Tilda Ledare på gymnastiken på onsdagar i Näset.

Ellen Ledare sedan länge. Är med på familjegympan och har ibland yoga och gympa för vuxna. Musiklärare.

Stella Ledare sedan 2018, främst för gymnastik och är med på familjegympan.

Ebba Ledare för dansgruppen på torsdagar 17.00 och dansmixen på tisdagar.

Elina Ledare för dansgrupperna på måndagar 18.00 och torsdagar 17.00.

Klara Ledare för dansgrupperna på måndagar 17.00 och 18.00, torsdagar 19.00 samt dansmixen på tisdagar.

Annie G Ledare för dansgrupperna på måndagar 17.00 och torsdagar 17.00 och 18.00

Alice Ledare för dansgruppen på torsdagar 18.00 samt dansmixen på tisdagar.

Isabel Ledare för dansgrupperna på måndagar 17.00 och 18.00, samt torsdagar 18.00 och 19.00.

Hanna Hjälpledare på torsdagar Näset.

Annie B Hjälpledare för gymnastiken på Näset.

Wilma Hjälpledare för gymnastik måndagar och torsdagar på Näset.

Ester Hjälpledare för gymnastik onsdagar och torsdagar på Näset.

Linn ledare på månddagar.

Sigrid Hjälpledare på onsager

Elsa Hjälpledare på måndagar.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub